Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Ladda ner rättsfallet T 2760-23 (PDF)

Sammanfattning:

Preskription av fordran på ideellt skadestånd på grund av överträdelser av Europakonventionen som ska ha begåtts under 1970-talet.

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-06-14 - Högsta domstolen - <p>Preskription av fordran på ideellt skadestånd på grund av överträdelser av Europakonventionen som ska ha begåtts under 1970-talet.</p>