Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

Bakgrund

Tvisten handlar om en fordran där Contractor Bygg i Skellefteå AB (Contractor) och Umia Skellefteå AB (Umia) är involverade i en betalningsdispyt gällande entreprenadarbeten utförda på fastigheten Rondellen 3 i Skellefteå. Parterna hade ingått ett entreprenadavtal där Umia skulle utföra vissa installationer. Umia utförde arbetena och fakturerade Contractor, som betalade delar av beloppen men lämnade resterande belopp obetalda. Umia ansåg att ytterligare betalning var förfallen och stämde Contractor i tingsrätten, som delvis biföll Umias yrkanden. Contractor överklagade sedan till hovrätten med yrkanden om att helt ogilla Umias krav och att Umia skulle ersätta Contractors rättegångskostnader.

Domstolens Ställningstaganden

Kontraktsarbeten - Hovrätten bedömde att det var Umia som bar bevisbördan för att arbetena utförts enligt avtal. Domstolen fann att Umia inte lyckats styrka att de extra arbeten som fakturerats faktiskt hade beställts eller avtalats som ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten). Dessutom var fakturaunderlaget enligt domstolen otillräckligt för att specificera de utförda arbetenas natur och omfattning. Genkäromål - återbetalning av misstagsbetalning - Contractor hade även yrkat på återbetalning av en misstänkt överbetalning. Hovrätten fann att det inte fanns stöd för att ogilla Umias rätt att behålla de mottagna betalningarna, eftersom betalningarna gjorts inom ramen för de affärsmässiga relationerna och det inte framgått att Contractor hade förbehållit sig rätten att återkräva dessa belopp. (Sammanfattat av ChatGPT)

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-03-13 - Hovrätten för Övre Norrland - <p><strong>Bakgrund</strong></p><p>Tvisten handlar om en fordran där Contractor Bygg i Skellefteå AB (Contractor) och Umia Skellefteå AB (Umia) är involverade i en betalningsdispyt gällande entreprenadarbeten utförda på fastigheten Rondellen 3 i Skellefteå. Parterna hade ingått ett entreprenadavtal där Umia skulle utföra vissa installationer. Umia utförde arbetena och fakturerade Contractor, som betalade delar av beloppen men lämnade resterande belopp obetalda. Umia ansåg att ytterligare betalning var förfallen och stämde Contractor i tingsrätten, som delvis biföll Umias yrkanden. Contractor överklagade sedan till hovrätten med yrkanden om att helt ogilla Umias krav och att Umia skulle ersätta Contractors rättegångskostnader.</p><p><strong>Domstolens Ställningstaganden </strong></p><p><strong>Kontraktsarbeten</strong> - Hovrätten bedömde att det var Umia som bar bevisbördan för att arbetena utförts enligt avtal. Domstolen fann att Umia inte lyckats styrka att de extra arbeten som fakturerats faktiskt hade beställts eller avtalats som ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten). Dessutom var fakturaunderlaget enligt domstolen otillräckligt för att specificera de utförda arbetenas natur och omfattning. <strong>Genkäromål - återbetalning av misstagsbetalning -</strong> Contractor hade även yrkat på återbetalning av en misstänkt överbetalning. Hovrätten fann att det inte fanns stöd för att ogilla Umias rätt att behålla de mottagna betalningarna, eftersom betalningarna gjorts inom ramen för de affärsmässiga relationerna och det inte framgått att Contractor hade förbehållit sig rätten att återkräva dessa belopp. (Sammanfattat av ChatGPT)</p>