Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

Bakgrund

Avtal - En avsiktsförklaring undertecknades den 17 juni 2019, där Davidovic skulle överlåta fastigheten Björsund 9:1 under förutsättning av godkänt bygglov från Strängnäs kommun. Överlåtelsen fullföljdes inte av Davidovic, som istället sålde fastigheten till en tredje part i juli 2021.

Domstolens ställningstaganden

Avtalsförhållanden och bindande natur - Både tingsrätten och hovrätten bedömde avsiktsförklaringen som ett bindande avtal. De ansåg att överenskommelsen innehöll tillräckligt konkreta villkor för att kvalificera som ett avtal enligt avtalslagen, särskilt med tanke på att specifika betalningar och handlingar hade genomförts som en del av avtalsprocessen. Tolkning av återgångsvillkor - Domstolarna fokuserade på tolkningen av återgångsvillkoret i avsiktsförklaringen. Hovrätten använde inspelade samtal som bevis för att tolka parters intentioner, där de konkluderade att villkoret var avsett att tillämpas om kommunen inte godkände planerad exploatering i avtalad omfattning, vilket inte krävde ett formellt beslut från kommunen. Juridiska principer och lagrum - Avtalslagens tillämpning - Frågan om avtalet var bindande och tolkningen av återgångsvillkoret behandlades med hänsyn till principer om avtalsförbindelse och villkorets innehåll. Räntelagen - Domstolarna tillämpade 5 § och 6 § räntelagen för att reglera frågor om ränta på den återbetalda handpenningen. Bevisbörda och bevisvärdering - Hovrätten bedömde att Frense Living bar bevisbördan för att visa att förutsättningarna för återgång enligt avtalet var uppfyllda. De använde kommunikation från kommunen som bevis för att stödja Frense Livings ståndpunkt att exploateringsvillkoren inte kunde uppfyllas. (Sammanfattat av ChatGPT)

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-02-29 - Svea hovrätt - <p><strong>Bakgrund</strong></p><p><strong>Avtal</strong> - En avsiktsförklaring undertecknades den 17 juni 2019, där Davidovic skulle överlåta fastigheten Björsund 9:1 under förutsättning av godkänt bygglov från Strängnäs kommun. Överlåtelsen fullföljdes inte av Davidovic, som istället sålde fastigheten till en tredje part i juli 2021.</p><p><strong>Domstolens ställningstaganden</strong></p><p><strong>Avtalsförhållanden och bindande natur </strong>- Både tingsrätten och hovrätten bedömde avsiktsförklaringen som ett bindande avtal. De ansåg att överenskommelsen innehöll tillräckligt konkreta villkor för att kvalificera som ett avtal enligt avtalslagen, särskilt med tanke på att specifika betalningar och handlingar hade genomförts som en del av avtalsprocessen. <strong>Tolkning av återgångsvillkor - </strong>Domstolarna fokuserade på tolkningen av återgångsvillkoret i avsiktsförklaringen. Hovrätten använde inspelade samtal som bevis för att tolka parters intentioner, där de konkluderade att villkoret var avsett att tillämpas om kommunen inte godkände planerad exploatering i avtalad omfattning, vilket inte krävde ett formellt beslut från kommunen. <strong>Juridiska principer och lagrum - Avtalslagens tillämpning </strong>- Frågan om avtalet var bindande och tolkningen av återgångsvillkoret behandlades med hänsyn till principer om avtalsförbindelse och villkorets innehåll. <strong>Räntelagen -</strong> Domstolarna tillämpade 5 § och 6 § räntelagen för att reglera frågor om ränta på den återbetalda handpenningen. <strong>Bevisbörda och bevisvärdering - </strong>Hovrätten bedömde att Frense Living bar bevisbördan för att visa att förutsättningarna för återgång enligt avtalet var uppfyllda. De använde kommunikation från kommunen som bevis för att stödja Frense Livings ståndpunkt att exploateringsvillkoren inte kunde uppfyllas. (Sammanfattat av ChatGPT)</p>