Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

Bakgrund

Lidström anlitade H Strömbergs Bygg Aktiebolag för renoveringsarbete på sitt hus, inklusive tak, fasad, fönster och isolering. Totalt utfärdades fyra fakturor, varav den sista, på 403 025 kr för arbete utfört mars-april 2021, blev omtvistad. Lidström betalade de första tre men vägrade betala den fjärde, vilket ledde till att Strömbergs Bygg väckte talan vid Haparanda tingsrätt. Lidström svarade med en genstämning och hävdade att det fanns fel på takarbetet. Tingsrätten gav bolaget rätt i huvudmålet men godkände också ett visst prisavdrag till Lidströms förmån för uppkomna fel.

Domstolens ställningstaganden

Avrådandeskyldighet - Hovrätten bedömde att Strömbergs Bygg hade en skyldighet att informera Lidström om potentiella problem och onödiga kostnader i samband med renoveringen, särskilt eftersom bolaget hade bättre insyn och expertis om arbetets natur. Hovrätten fann att bolaget brustit i denna skyldighet och att detta underlåtenhet hade påverkat Lidströms beslut att fortsätta renoveringen. Prövning av fakturans skälighet - Med hänsyn till avrådandeskyldigheten prövade inte hovrätten fakturans skälighet. Hovrätten ansåg att eftersom bolaget inte uppfyllt sin avrådandeskyldighet, var det inte skäligt att Lidström skulle betala för ett arbete som han kanske hade avstått från om han fått fullständig information. Bedömning av fel och skadestånd - Hovrätten identifierade ett konkret fel i takarbetet (snedheten i taket) och gav Lidström rätt till prisavdrag för detta fel. Dock fanns inte tillräckligt bevis för att andra delar av arbetet var felaktigt utförda, vilket innebär att Lidströms krav på vidare prisavdrag eller skadestånd för dessa delar ogillades. Kostnad för att åtgärda felet - Angående kostnaden för att åtgärda det felaktiga takarbetet bedömde hovrätten att de åtgärder Lidström föreslagit (fullständig omarbetning av taket) var överdrivna i förhållande till felets omfattning och Lidströms rätt till prisavdrag begränsades till en summa som stod i proportion till felets verkliga betydelse. (Sammanfattat av ChatGPT)

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-02-28 - Hovrätten för Övre Norrland - <p><strong>Bakgrund</strong></p><p>Lidström anlitade H Strömbergs Bygg Aktiebolag för renoveringsarbete på sitt hus, inklusive tak, fasad, fönster och isolering. Totalt utfärdades fyra fakturor, varav den sista, på 403 025 kr för arbete utfört mars-april 2021, blev omtvistad. Lidström betalade de första tre men vägrade betala den fjärde, vilket ledde till att Strömbergs Bygg väckte talan vid Haparanda tingsrätt. Lidström svarade med en genstämning och hävdade att det fanns fel på takarbetet. Tingsrätten gav bolaget rätt i huvudmålet men godkände också ett visst prisavdrag till Lidströms förmån för uppkomna fel.</p><p><strong>Domstolens ställningstaganden</strong></p><p><strong>Avrådandeskyldighet - </strong>Hovrätten bedömde att Strömbergs Bygg hade en skyldighet att informera Lidström om potentiella problem och onödiga kostnader i samband med renoveringen, särskilt eftersom bolaget hade bättre insyn och expertis om arbetets natur. Hovrätten fann att bolaget brustit i denna skyldighet och att detta underlåtenhet hade påverkat Lidströms beslut att fortsätta renoveringen. <strong>Prövning av fakturans skälighet </strong>- Med hänsyn till avrådandeskyldigheten prövade inte hovrätten fakturans skälighet. Hovrätten ansåg att eftersom bolaget inte uppfyllt sin avrådandeskyldighet, var det inte skäligt att Lidström skulle betala för ett arbete som han kanske hade avstått från om han fått fullständig information. <strong>Bedömning av fel och skadestånd</strong> - Hovrätten identifierade ett konkret fel i takarbetet (snedheten i taket) och gav Lidström rätt till prisavdrag för detta fel. Dock fanns inte tillräckligt bevis för att andra delar av arbetet var felaktigt utförda, vilket innebär att Lidströms krav på vidare prisavdrag eller skadestånd för dessa delar ogillades. <strong>Kostnad för att åtgärda felet </strong>- Angående kostnaden för att åtgärda det felaktiga takarbetet bedömde hovrätten att de åtgärder Lidström föreslagit (fullständig omarbetning av taket) var överdrivna i förhållande till felets omfattning och Lidströms rätt till prisavdrag begränsades till en summa som stod i proportion till felets verkliga betydelse. (Sammanfattat av ChatGPT)</p>