Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

Bakgrund

Malo överklagade ett beslut från Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö där hennes ansökan om ekonomiskt bistånd som ensamstående för augusti 2023 avslogs. Nämnden motiverade sitt beslut med att poliskontroller visat att M och hennes partner bott tillsammans, vilket innebar att hon inte var berättigad till bistånd som ensamstående. M hävdade att hon inte bodde med sin partner och att de endast tillfälligt delade bostad under sommaren.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten i Malmö avslog M:s överklagande baserat på flera faktorer: Bevisbördan - Domstolen underströk att det ankommer på M att visa att hon uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd som ensamstående. Definition av samboförhållande - De tog hänsyn till äktenskapsbalkens bestämmelser om underhållsskyldighet och jämställde sambos med gifta par när det gäller ekonomiskt bistånd. Domstolen fann att M hade sammanboende med sin partner baserat på polisens rapport och M:s egna uppgifter. Inkonsekventa uppgifter - Förvaltningsrätten bedömde att M:s inkonsekventa förklaringar om hennes och hennes partners boendesituation bidrog till att undergräva hennes trovärdighet.

Kammarrättens dom

Kammarrätten i Göteborg omvärderade ärendet och kom fram till andra slutsatser än Förvaltningsrätten: Översyn av bevis - Domstolen granskade de bevis som M hade lagt fram, inklusive hyresavtal och journalanteckningar. Dessa stödde M:s påstående om att hon inte sammanbodde med någon annan. Nämndens ändrade inställning - Det var avgörande att nämnden, efter det ursprungliga avslaget, genomförde en ny utredning och accepterade att M var berättigad till bistånd som ensamstående. Domstolen betonade vikten av att korrekt identifiera och definiera ett samboförhållande enligt sambolagen, vilket kräver mer än bara tillfälligt eller delvis sammanboende. (Sammanfattat av ChatGPT).

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-02-21 - Kammarrätten i Göteborg - <p><strong>Bakgrund</strong></p><p>Malo överklagade ett beslut från Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö där hennes ansökan om ekonomiskt bistånd som ensamstående för augusti 2023 avslogs. Nämnden motiverade sitt beslut med att poliskontroller visat att M och hennes partner bott tillsammans, vilket innebar att hon inte var berättigad till bistånd som ensamstående. M hävdade att hon inte bodde med sin partner och att de endast tillfälligt delade bostad under sommaren.</p><p><strong>Förvaltningsrättens dom</strong></p><p>Förvaltningsrätten i Malmö avslog M:s överklagande baserat på flera faktorer: <strong>Bevisbördan -</strong> Domstolen underströk att det ankommer på M att visa att hon uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd som ensamstående. <strong>Definition av samboförhållande -</strong> De tog hänsyn till äktenskapsbalkens bestämmelser om underhållsskyldighet och jämställde sambos med gifta par när det gäller ekonomiskt bistånd. Domstolen fann att M hade sammanboende med sin partner baserat på polisens rapport och M:s egna uppgifter. <strong>Inkonsekventa uppgifter -</strong> Förvaltningsrätten bedömde att M:s inkonsekventa förklaringar om hennes och hennes partners boendesituation bidrog till att undergräva hennes trovärdighet.</p><p><strong>Kammarrättens dom</strong></p><p>Kammarrätten i Göteborg omvärderade ärendet och kom fram till andra slutsatser än Förvaltningsrätten: <strong>Översyn av bevis -</strong> Domstolen granskade de bevis som M hade lagt fram, inklusive hyresavtal och journalanteckningar. Dessa stödde M:s påstående om att hon inte sammanbodde med någon annan. <strong>Nämndens ändrade inställning - </strong>Det var avgörande att nämnden, efter det ursprungliga avslaget, genomförde en ny utredning och accepterade att M var berättigad till bistånd som ensamstående. Domstolen betonade vikten av att korrekt identifiera och definiera ett samboförhållande enligt sambolagen, vilket kräver mer än bara tillfälligt eller delvis sammanboende. (Sammanfattat av ChatGPT).</p>