Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

Bakgrund

Sten Olofssons Åkeri AB (konkursbolaget) förvärvade lastbilar på avbetalning från Bilbolaget Lastvagnar, Persson & Co AB (Bilbolaget). Avtal om återtagandeförbehåll överlåts sedan till Volvofinans Bank AB (Volvofinans). När konkursbolaget misslyckades med att göra betalningar enligt avbetalningsplanen, gjorde Bilbolaget betalningar för konkursbolagets räkning till Volvofinans under åren 2018 och 2019. Efter dessa transaktioner tog Bilbolaget över samtliga kreditköpsavtal från Volvofinans och konkursbolaget försattes i konkurs i oktober 2021. En tvist uppstod angående Bilbolagets rätt att kräva betalning ur de fordon som omfattas av de tio betalningarna.

Domstolens ställningstaganden och juridiska resonemang

Förvärv av Fordringar och Återtagandeförbehåll - Hovrätten bedömde att Bilbolaget förvärvade delar av Volvofinans fordringar genom de tio betalningarna, och därmed även återtagandeförbehållen som säkerhet för dessa fordringar. Ingen formell överlåtelse av fordringarna hade skett, men hovrätten ansåg att de faktiska omständigheterna och parternas avsikter indikerade en överlåtelse. Hovrätten stödde sig på att återtagandeförbehåll typiskt sett övergår till förvärvaren vid förvärv av en fordran. Giltigheten av Återtagandeförbehållen - Hovrätten fann att återtagandeförbehållen fortsatt var giltiga även efter att Bilbolaget hade tagit över fordringarna och att dessa därmed kunde göras gällande. Återvinning - Hovrätten avslog konkursförvaltarens argument om att Bilbolagets rätt att utöva återtagandeförbehållen skulle kunna återvinnas enligt konkurslagen. Domstolen ansåg att betalningarna och deras syfte (att ge konkursbolaget respit) inte var otillbörliga och inte syftade till att kringgå konkursreglerna. (Sammanfattat av ChatGPT).

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-02-15 - Svea hovrätt - <p><strong>Bakgrund</strong></p><p>Sten Olofssons Åkeri AB (konkursbolaget) förvärvade lastbilar på avbetalning från Bilbolaget Lastvagnar, Persson & Co AB (Bilbolaget). Avtal om återtagandeförbehåll överlåts sedan till Volvofinans Bank AB (Volvofinans). När konkursbolaget misslyckades med att göra betalningar enligt avbetalningsplanen, gjorde Bilbolaget betalningar för konkursbolagets räkning till Volvofinans under åren 2018 och 2019. Efter dessa transaktioner tog Bilbolaget över samtliga kreditköpsavtal från Volvofinans och konkursbolaget försattes i konkurs i oktober 2021. En tvist uppstod angående Bilbolagets rätt att kräva betalning ur de fordon som omfattas av de tio betalningarna.</p><p><strong>Domstolens ställningstaganden och juridiska resonemang</strong></p><p><strong>Förvärv av Fordringar och Återtagandeförbehåll</strong> - Hovrätten bedömde att Bilbolaget förvärvade delar av Volvofinans fordringar genom de tio betalningarna, och därmed även återtagandeförbehållen som säkerhet för dessa fordringar. Ingen formell överlåtelse av fordringarna hade skett, men hovrätten ansåg att de faktiska omständigheterna och parternas avsikter indikerade en överlåtelse. Hovrätten stödde sig på att återtagandeförbehåll typiskt sett övergår till förvärvaren vid förvärv av en fordran. <strong>Giltigheten av Återtagandeförbehållen - </strong>Hovrätten fann att återtagandeförbehållen fortsatt var giltiga även efter att Bilbolaget hade tagit över fordringarna och att dessa därmed kunde göras gällande. <strong>Återvinning - </strong>Hovrätten avslog konkursförvaltarens argument om att Bilbolagets rätt att utöva återtagandeförbehållen skulle kunna återvinnas enligt konkurslagen. Domstolen ansåg att betalningarna och deras syfte (att ge konkursbolaget respit) inte var otillbörliga och inte syftade till att kringgå konkursreglerna. (Sammanfattat av ChatGPT).</p>