Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Ladda ner rättsfallet T 3408-23 (PDF)

Sammanfattning:

Ett villkor i ett kreditavtal som innebär att en konsument vid dröjsmål är skyldig att betala en förseningsavgift har ansetts inte strida mot de tvingande reglerna i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Det har därför saknats förutsättningar att på den grunden förbjuda avtalsvillkoret.

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-02-14 - Högsta domstolen - <p>Ett villkor i ett kreditavtal som innebär att en konsument vid dröjsmål är skyldig att betala en förseningsavgift har ansetts inte strida mot de tvingande reglerna i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Det har därför saknats förutsättningar att på den grunden förbjuda avtalsvillkoret.</p>