Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

2023-01-13 - Svea hovrätt
2023-01-25 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 3 (Ö 7818-21)
2023-02-09 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 21 (Ö 3646-22)
2023-02-15 - Hovrätten för nedre Norrland
2023-02-16 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 94 (Ö 1026-22)
2023-03-17 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 149 (Ö 3085-21)
2023-03-20 - Lunds tingsrätt
2023-03-22 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 162 (T 1106-22)
2023-03-27 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 193 (T 448-22)
2023-04-12 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 339 (T 409-22)
2023-04-21 - Hovrätten för Övre Norrland
2023-04-24 - Göta hovrätt
2023-05-04 - Hovrätten för Västra Sverige
2023-05-09 - Svea hovrätt
2023-05-12 - Svea hovrätt
2023-05-15 - Ystads tingsrätt
2023-05-16 - Nacka tingsrätt
2023-05-16 - Svea hovrätt
2023-05-17 - Göta hovrätt
2023-05-17 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 437 (Ö 4116-22)
2023-05-23 - Göta hovrätt
2023-05-23 - Svea hovrätt
2023-05-24 - Svea hovrätt
2023-05-25 - Svea hovrätt
2023-05-26 - Hovrätten för Västra Sverige
2023-05-30 - Lunds tingsrätt
2023-05-31 - Svea hovrätt
2023-06-01 - Svea hovrätt
2023-06-07 - Hovrätten för nedre Norrland
2023-06-07 - Svea hovrätt
2023-06-08 - Svea hovrätt
2023-06-12 - Svea hovrätt
2023-06-16 - Svea hovrätt
2023-06-20 - Hovrätten för Västra Sverige
2023-06-20 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 570 (Ä 4357-22)
2023-06-26 - Svea hovrätt
2023-06-27 - Hovrätten för Västra Sverige
2023-07-11 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 630 (T 3101-22)
2023-08-22 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 680 (T 2755-22)
2023-10-17 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 738 (Ö 5554-22)
2023-10-27 - Högsta domstolen , NJA 2023 s. 761 (Ä 6104-22)
2023-12-29 - Högsta domstolen , T 4964-22

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

EdgeMail ingick ett avtal med Fendea om belåning av fakturafordringar, där Fendea kunde kräva tillbaka betalning om en fakturagäldenär inte betalade. EdgeMails företrädare tecknade borgen. Avtalet förvärvades sedan av Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (klaganden), som krävde 733 421 kr plus ränta från EdgeMail på grund av utebliven betalning. EdgeMail hävdade att det inte hade funnits någon skuld vid överlåtelsen. Tingsrätten avslog käromålet, men hovrätten fann bevis för att det vid tidpunkten för avtalsöverlåtelsen hade funnits en skuld, därmed fick EdgeMail och borgensmännen gemensamt betala 614 121 kr plus ränta till klaganden. (Sammanfattad av ChatGPT)

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2023-05-25 - Svea hovrätt - <p>EdgeMail ingick ett avtal med Fendea om belåning av fakturafordringar, där Fendea kunde kräva tillbaka betalning om en fakturagäldenär inte betalade. EdgeMails företrädare tecknade borgen. Avtalet förvärvades sedan av Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (klaganden), som krävde 733 421 kr plus ränta från EdgeMail på grund av utebliven betalning. EdgeMail hävdade att det inte hade funnits någon skuld vid överlåtelsen. Tingsrätten avslog käromålet, men hovrätten fann bevis för att det vid tidpunkten för avtalsöverlåtelsen hade funnits en skuld, därmed fick EdgeMail och borgensmännen gemensamt betala 614 121 kr plus ränta till klaganden. (Sammanfattad av ChatGPT)</p>