Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

Om appen / FAQ


Funktioner för appen Lagens möjligheter


Första gången du öppnar Lagens Möjligheter ges du möjlighet att skapa ett konto eller att fortsätta utan konto. Appens användarvillkor - som även kan läsas senare via högermenyn - visas också första gången och bekräftas med en kryssruta.


Förstasida

Appens förstasida består av en slidemeny där du kan swipa höger eller vänster för att välja bland de olika fördjupningsområdena. Informationsrutan nederst på sidan anger hur många rättsfrågor och hur många avgöranden som totalt finns i varje fördjupningsområde.


Högermeny

Längst uppe till höger finns den klassiska symbolen för meny - tre vågräta sträck under varandra. Via högermenyn hittar du en mer översiktlig sammanställning av appens fördjupningsområden och alla övriga informationssidor som finns i appen.


Egna HD-referat

Sektionen kommer att utvecklas under året.


NJA- & RH-referat

Sökning bland sammanfattade avgöranden från Högsta domstolen (sammanfattningar i NJA, Nytt juridiskt arkiv) och Hovrätterna (RH, rättsfall från hovrätterna). Eftersom sökning endast kan göras på domstolarnas sammanfattningar av avgörandena, är denna sida endast tänkt som ett komplement.


Lagstiftning

En uppräkning av de lagar som är aktuella för rådgivare med rådgivaransvar och framförallt inom det stora området förmögenhetsrätt. Länkarna leder till lagtexterna i Sveriges riksdags juridiska databas.


Användarvillkor

Här finns de användarvillkor som gäller för appen, som också kan läsas på hemsidan.


Om appen/FAQ

Grundläggande information om appen och övriga användarfrågor.


Min sida

Här samlas information om du prenumererar på ett eller flera av de fördjupningsområden som kräver prenumeration.


Mina notiser

Här samlas notiser om uppdateringar m.m. från redaktionen.


Logga ut

Möjlighet att logga ut. Använd detta alternativ om du vill logga ut för möjligheten att logga in med et annat konto, eller om du har glömt ditt lösenord och vill skapa ett nytt.

Fördjupningsområden med antal avgöranden i appen Lagens möjligheter - Avtalsrätt 200 st, Fordringsrätt 308 st, Köprätt 2012 st, Rådgivaransvar 118 st, Sakrätt 165 st & Sambor emellan 54 st.