Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

DRIFT

Inga kända avvikelser.

Lagens möjligheter

Ersättningsrätt, förmögenhetsrätt och Rådgivaransvar

Om appen / FAQ


Användarvillkor för appen Lagens möjligheter.


Lagens Möjligheter är inte någon officiell app från myndighet. Appen utgörs huvudsakligen av en databas med olika urval av domstolsavgöranden. Dessa bör alltid kontrolleras mot förstahandskällor före användning.


Eftersom appen med databas är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av appen eller tillämpning av materialet.

 

Tillhandahålls av: De juris est AB

Ansvarig utgivare: Dennis Ivarsson


© 2018 - 2020 Lagens möjligheter, De juris est AB