Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

SAMBORÄTT


Nyttjanderättsersättning (PDF)


Olika situationer när en av två sambor som bor kvar i en gemensam bostad kan tvingas ersätta den andre för nyttjande och drift


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  [Tingsrättens dom fastställdes] Fd. sambo ansågs ej ha visat att betalning för lagfart utgjorde ett lån, inte heller att sambo som bodde kvar i den gemensamma fastigheten skulle betala nyttjanderättsersättning; Bl.a. om huvudregeln i samboförhållande att var och en bidrar efter förmåga till det gemensamma hemmet utan att något skuldförhållande uppstår och praxis om tidsfrister för nyttjanderättsersättning.

 

 • 2015, RH 2015:52
  När, vid upplösningen av ett samboförhållande, den ena sambon självmant flyttar från en gemensamt ägd bostadsrättslägenhet, har den flyttande sambon ansetts betalningsskyldig till den andra sambon för bostadsrättens kostnader, fram till dess att bostadsrätten kunnat säljas, oaktat att den andra sambon ensam bott kvar i lägenheten

 

 • 2006, NJA 2006 s. 206
  Sambo, som efter separation bott kvar i en med andra parten samägd bostadsrättslägenhet i enlighet med domstols förordnande, har ålagts att betala andra parten ersättning för nyttjandet (Rättsfall: NJA 1968 s. 197).

 

 • 1968, NJA 1968 s. 197
  I dom å hemskillnad mellan makar har meddelats förordnande att hustrun skulle äga rätt att sitta kvar i hemmet till dess bodelning skedde. Fråga om skyldighet för henne att utgiva ersättning för nyttjanderätten till en männen tillhörig villafastighet, som hon på grund av nämnda förordnande disponerade. 15 kap. 11 § 2 st. GB. Bodelningsfråga?