Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

SAMBORÄTT


När finns ett samboförhållande? (PDF)


Olika situationer när en- eller båda parter kan ha fördel eller nackdel av att bevisa att de är sambor, samt vilken bevisning som kan krävas för olika sammanhang.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2021, Hovrättsdom
  Föräldrar ansågs ej ha visat bättre rätt till livförsäkring efter avliden dotter, då dotterns sambo kunde bevisa att de båda, trots ett asexuellt parförhållande, hade haft en gemensam vilja att dela på allt framöver och bli betraktade som sambor i juridisk mening; Bl.a. om att högre beviskrav kan uppställas vid asexuella förhållanden, betydelsen av vittnesmål från grannar och att paret hade anlitat juridisk expertis för att testamente m.m. skulle bli juridiskt bindande enligt deras vilja.

 • 2019, Kammarrättsdom
  Förälder ansågs i fråga om bostadstillägg ej ha visat att han inte var sambo med barnens moder; Bl.a. om betydelsen av att skaffa ytterligare barn efter påstådd separation och om uppgifter från hyresvärd m.fl. i omgivningen.

 

 • 2017, Kammarrättsdom
  Förälder ansågs i fråga om indragning och återbetalning av underhållsstöd ha visat att hon inte var sambo med barnens fader; Bl.a. om betydelsen att föräldrar är folkbokförda i samma hus och tar hand om de gemensamma barnen samtidigt.

 

 • 2017, Kammarrättsodom
  Förälder ansågs i fråga om underhållsstöd ha visat att hon inte var sambo med barnens fader; Bl.a. om bevisvärdering av intyg för att visa att föräldrar inte har ett samboförhållande och om omkastad bevisbörda för försäkringskassan.

 

 • 2013, HFD 2013 ref. 50
  Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på återbetalning av bostadsbidrag.

 

 • 2005, RH 2005:28
  Fråga om samboförhållande förelegat vid prövning av ansökan om utseende av bodelningsförrättare enligt sambolagen (2003:376) har besvarats jakande

 

 • 2004, RH 2005:34
  Två personer har bott ihop under en tid som inte överstiger elva veckor. I ett ärende om förordnande av bodelningsförrättare uppstår frågan om övriga omständigheter gör att parterna ändå kan anses ha stadigvarande bott tillsammans i sambolagens mening

 

 • 1994, NJA 1994 s. 256
  Fråga huruvida ett samboförhållande förelegat

 

 • 1989, NJA 1989 s. 682
  Fråga vid utmätning om gäldenären varaktigt sammanbodde med annan under äktenskapsliknande förhållanden. 4 kap 19 § UB.