Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

CIVILPROCES


NJA 2022 s. ? (T 3131-21) Skatterådgivarens ansvarsbegränsning


Följ WERKS Advokater AB och Calissendorff Swarting Advokatbyrå på vägen från stämningsansökan till prejudikat i Högsta domstolen.


NJA-ingress:

Jämkning av en ansvarsbegränsning i ett kommersiellt avtal om rådgivning med stöd av 36 § avtalslagen?


ALLA 84 AKTBILAGOR

Fler yttranden med bevisuppgifter,

övrig bevisning, kostnadsräkningar,

sammanställningar, protokoll och

anteckningar från domstolarna,

finns tillgängliga i appen.


Utvalda aktbilagor


Tingsrätten

2018-07-04 - STÄMNINGSANSÖKAN.pdf

2018-09-18 - Yttrande från svarandeombud.pdf

2018-10-19 - Yttrande från kärandeombuden e-post.pdf

2018-11-06 - Yttrande från svarandeombuden Wanhainen och Forsberg.pdf

2018-12-13 - Yttrande från kärandeombuden Sundell/Hallin /mail.pdf

2019-01-02 - Yttrande/hemställan från svarandeombuden Wanhainen.pdf

2019-01-10 - Yttrande från svarandeombuden Wanhainen och Forsberg.pdf

2019-02-21 - Yttrande från svarandeombudet Forsberg /mail.pdf

2019-03-01 - Yttrande från kärandeombudet Hallin e-post.pdf

2019-06-10 - DOM från tingsrätten.pdf


Hovrätten

2019-07-10 - Överklagande från Hemåt Fastigheter AB genom advokat Jens Sundell och jur.kand. Josefina Hallin.pdf

2019-07-11 - Komplettering från Jur.kand. Josefina Hallin.pdf

2019-10-04 - Svarsskrivelse fr Einar Wanhainen och Johanna Forsberg.pdf

2020-02-18 - Yttrande fr Einar Wanhainen (PWC).pdf

2020-08-26 - Skrivelse fr Einar Wanhainen.pdf

2021-03-03 - Yttrande från adv Sundell (Hemåt Fastigheter AB).pdf

2021-03-15 - Yttrande från adv Wanhainen.pdf

2021-03-19 - Yttrande fr Jens Sundell (Hemåt Fastigheter AB).pdf

2021-03-26 - Yttrande över aktbilaga 35 och 42 från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Advokat Einar Wanhainen.pdf

2021-04-23 – DOM från hovrätten.pdf Bolag ansågs ha visat att skatterådgivning hade varit både vårdslös och felaktig då bolaget inte kunde beviljas uppskov med stämpelskatt i samband med fastighetsöverlåtelse. Bolaget ansågs dock inte ha visat att någon skada hade uppstått.


Högsta domstolen

2021-05-24 - Överklagande.pdf

2021-06-17 - Komplettering från advokat Jens Sundell (Hemåt Fastigheter AB).pdf

2021-11-05 - Svarsskrivelse från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Advokaten Einar Wanhainen.pdf

2021-12-27 - Yttrande från advokat Einar Wanhainen (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) rätteligen inkommet 2021-12-23.pdf

2022-02-11 - Komplettering från Ombud Advokat Rasmus Josefsson.pdf

2022-02-25 - Yttrande från Advokat Rasmus Josefsson och Advokat Jens Sundell (Hemåt Fastigheter AB).pdf

2022-03-04 - Skrivelse från Ombud Advokat Einar Wanhainen.pdf

2022-05-11 – DOM från Högsta domstolen.pdf Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och förpliktar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att till Hemåt Fastigheter AB betala 444 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från och med den 28 februari 2016.

Högsta domstolen ändrar hovrättens dom också i fråga om rättegångs-kostnader och befriar Hemåt Fastigheter AB från skyldigheten att ersätta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten.

Vardera parten ska stå sina egna kostnader i Högsta domstolen.


Materialet används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.

För åtkomst till aktbilagor såsom stämningsansökan, yttranden från parternas ombud, överklagandeskrifter, samt domstolarnas beslut och domar, ladda ner appen Lagens Möjligheter.