Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

CIVILPROCESS


2022-07-08, Dom i mål nr FT 21952-21 i södertörns tingsrätt

Rörande spärrade arbetsresor inom färdtjänst - Privatperson ./. Färdtjänsten i Region StockholmFÖLJ PROCESSEN


Stämningsansökan, svaromål och vidare yttranden finns tillgängliga här nedan i PDF-format.


2022-01-04 - Stämningsansökan.pdf

2022-01-28 - Svaromål från Region Stockholm.pdf

2022-02-26 - Yttrande från X.pdf

2022-03-29 - Yttrande från Region Stockholm.pdf

2022-05-04 - Protokoll från muntlig förberedelse.pdf

2022-05-13 - Slutlig bevisuppgift från X.pdf

2022-05-13 - Slutlig bevisuppgift från Region Stockholm.pdf

2022-07-08 - DOM i mål FT 21952-21.pdf


Aktbilagor

Materialet används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.

För åtkomst till aktbilagor såsom stämningsansökan, yttranden från parternas ombud, överklagandeskrifter, samt domstolarnas beslut och domar, ladda ner appen Lagens Möjligheter och prenumerera på fördjupningsområdet Civilprocessföring.

För iPhone

För Android


SAMMANFATTNING


En privatperson (nedan X) har stämt färdtjänsten i Region Stockholm, med krav på ersättning eftersom X beviljade arbetsresor felaktigt spärrades i slutet av år 2021. X har använt fler så kallade fritidsresor än tillåtet. I appen för färdtjänstbokning i Region Stockholm finns kundens totala antal kvarvarande resor angivna. I appen går det inte att se hur många av de kvarvarande resorna som är så kallade fritidsresor och hur många kvarvarande resor som är så kallade arbetsresor. 


X anser att eftersom besluten om tilldelning av fritidsresor respektive arbetsresor är två helt olika beslut, får fritidsresorna inte användas som en på- & av-knapp för att spärra arbetsresorna. X anser att Region Stockholm är ersättningsskyldig för de arbetsresor under år 2021, som inte har kunnat utnyttjas.


Region Stockholm ska i första hand anses ersättningsskyldigt på avtalsrättsliga grunder. Enligt juridisk litteratur har offentliga tjänster som erbjuds privatpersoner mot betalning även ett civilrättsligt perspektiv, därför kan privatpersoner kräva kompensation för fullgörelse eller prisavdrag gällande, när myndigheter inte levererar det som har utlovats. I vart fall ska Region Stockholm anses ersättningsskyldigt därför att X utan giltiga skäl har förhindrats att nyttja sitt beviljade antal arbetsresor enligt myndighetsbeslut.