Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

CIVILPROCESSFÖRING


NJA 2020 s. 822 (T 2948-19) Knoppens golvvärmesystem


NJA-referat; Fråga om en bostadsrättshavares ansvar för underhåll av ett golvvärmesystem


Domen finns tillgänglig på Högsta domstolens hemsida via följande länk till mål nr T 2948-29.


Aktbilagor

Materialet används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.

För åtkomst till aktbilagor såsom stämningsansökan, yttranden från parternas ombud, överklagandeskrifter, samt domstolarnas beslut och domar, ladda ner appen Lagens Möjligheter och prenumerera på fördjupningsområdet Civilprocessföring.