Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

CIVILPROCESSFÖRING


NJA 2019 s. 978 (T 2977-18) Likvidators skadeståndsansvar


NJA-referat:

Likvidators skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 § aktiebolagslagen mot tredje man på grund av underlåtenhet att vid skifte av bolagets tillgångar avsätta pengar till betalning av tvistig skuld.


Domen finns tillgänglig på Högsta domstolens hemsida via följande länk till mål nr T 2977-18.


102st aktbilagor; stämningsansökan, överklagandeskrifter, yttranden och kostnadsräkningar m.m. finns tillgängliga i appen.Aktbilagor

Materialet används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.

För åtkomst till aktbilagor såsom stämningsansökan, yttranden från parternas ombud, överklagandeskrifter, samt domstolarnas beslut och domar, ladda ner appen Lagens Möjligheter och prenumerera på fördjupningsområdet Civilprocessföring.