Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

CIVILPROCESSFÖRING


NJA 2018 s. 653 (Ö 4965-17) De ingjutna rören


NJA-referat; Entreprenad (ABT 94). Frågor om rätt till ersättning för avhjälpandekostnader.


Domen finns tillgänglig på Högsta domstolens hemsida via följande länk till mål nr Ö 4965-17.


76st aktbilagor; stämningsansökan, överklaganden och yttranden m.m. finns tillgängliga i appen.Aktbilagor

Materialet används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.

För åtkomst till aktbilagor såsom stämningsansökan, yttranden från parternas ombud, överklagandeskrifter, samt domstolarnas beslut och domar, ladda ner appen Lagens Möjligheter och prenumerera på fördjupningsområdet Civilprocessföring.