Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

AKTUELL STRAFFRÄTT


Sponsorer av Aktuell straffrätt på Patreon får tillgång till samtliga brottmålsdomar i fulltext PDF-format.

Nedan finns enbart sammanfattningar- och ett urval av de domar som finns tillgängliga för sponsorer, och i appen Lagens möjligheter.


Sponsorer av Aktuell straffrätt på Patreon får även tillgång till ett lösenord som ändras löpande för QR-koden nedan, som leder till sidan med alla brottmålsdomar, inom följande kategorier:


 • Blåljussabotage (9 domar)
 • Endast i Appen - Fysiska ingripanden & övrig behandling av elever i skolmiljö (23 domar)
 • Förberedelse, stämpling & anstiftan (7 domar)
 • Medgärningsmannaskap & medhjälp (4 domar)
 • Mened (4 domar)
 • Mord (12 domar)
 • Mordförsök (15 domar)
 • Narkotikabrott (10 domar)
 • Nödvärn (4 domar)
 • Endast i appen - Sexuellt ofredande (34 domar)
 • Vapenbrott (11 domar)
 • Våldsamt upplopp (10 domar)
 • Övergrepp i rättssak (3 domar)

Uppmärksammade brottmålsdomar


Svea hovrätt - Åtta års fängelse för flera fall av våldtäkt mot barn och flera fall av grov misshandel, exempelvis skendränkningar och kvävningsförsök under sju års tid. Den åtalade mannen hade byggt upp en sektliknande verksamhet inom personlig utveckling och utövade bestraffning när de anställda presterade dåligt. Hovrätten fäste bland annat vikt vid att några av målsägandena hade varit minderåriga och i en utsatt situation, samt att den åtalade även hade manipulerat och förmått flera av målsägandena att medverka i bestraffningarna mot övriga.


Hovrätten för Västra Sverige - Ett par månaders fängelsestraff för enbart en av flera inblandade i gängbråk på ett torg i Hjällbo i Göteborg. Hovrätten mildrar flera av brottsrubriceringarna från våldsamt upplopp till ohörsamhet mot ordningsmakten. En döms för våldsamt upplopp och en annan för sabotage mot blåljusverksamhet.


Hovrätten för Övre Norrland - 30 dagsböter för obehörigt tillträde till skyddsobjekt när en man på cykel tog en annan morgontur på cykeln genom skogen än vanligt. Sedvanlig skyltning om skjutövningen som just skulle börja fanns, samt att mannen hade haft kännedom om att skogen till stora delar användes av försvarsmakten.


Hovrätten över Skåne och Blekinge - Ett års fängelse för vapenbrott istället för två år, då funktionsdugligheten hos den i beslag tagna kulsprutepistolen kunde ifrågasättas.c


Svea hovrätt - 30 dagsböter för 15-åring som slängt ur sig förolämpningen ”Håll käften jude” till sin kvinliga klasskamrat under en lektion, därför att han inte fick låna hennes suddgummi - han borde inte ha slängt bort sina egna.


Uppsala tingsrätt - Villkorlig dom och 50 dagsböter + 50 000 kr i kränkningsersättning för grovt förtal mot lärare. Åtalet omfattade artiklar av Journalisten Janouch som gjorde gällande att en lärare under lektionstid hade utsatt eleverna för övergrepp, genom att tvinga dem att bekänna sig till islam. Av tingsrättens dom framgår att eleverna hade fått skriva brev i jag-form, först i syfte att sätta sig in i några av kristendomens högtider, nästa vecka för att sätta sig in i vissa högtider som firas inom Islam. Mamman till en av eleverna hade blivit särskilt upprörd.


Södertörns tingsrätt - Mordförsök genom knuff ner på tunnelbanespår ger rättspsykiatrisk vård. Då den åtalade led av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället och det dessutom fanns betydande risk för återfall i brott, föreskrivs s.k. särskild utskrivningsprövning.


Hovrätten för Västra Sverige - Frias från grovt vapenbrott, då den åtalade inte alls kände till, samt att hans DNA inte fanns på den påse med en pennpistol, två enkelskottspistoler samt 97 patroner som hittades i hans baklucka vid poliskontroll.


svea hovrätt - 5,5 års fängelse för flera inblandade i grovt narkotikabrott. När hovrätten bedömde att det totala beslaget om 220,71 kg cannabis inte skulle rubriceras som synnerligen grovt narkotikabrott, fästes bland annat vikt vid att det saknades närmare bevisning om verksamhetens omfattning och organisation samt de åtalades roller. Tingsrätten ansåg att den framlagda bevisningen hade visat att verksamheten hade planerats och pågått i flera månader på ett övertygande sätt och utvisade därför en av männen i 15 år.


Svea hovrätt - 8 månaders fängelse och 3 års näringsförbud för grovt bokföringsbrott. Den tilltalade hade under 2018 och 2019 underlåtit att bokföra ett stort antal affärshändelser och leverantörsfakturor. Hovrätten fäste bl.a. vikt vid att bokföringen hade skötts korrekt under 2017 och att den tilltalade inte har gjort några kontroller av bokföringen under den aktuella perioden om två år.


Svea hovrätt - 40 dagsböter för hets mot folkgrupp för en ledamot i Regionfullmäktige Sörmland, som inför 50 personer bl.a. hade sagt att sydsudaneser var ”bland de folkslag som har lägst intelligens i hela världen, vilket är väl belagt i forskning".


Ångermanlands tingsrätt - Böter för hets mot folkgrupp för en man som yttrat sig nedsättande med anspelning på ras, hudfärg och etniska ursprung, mot en kvinna som hade stått före honom i kön i matbutiken.


Hovrätten för Västra Sverige - Frias från grovt förtal i samband med utpekande av deltagare i ett kommande panelsamtal såsom ”extrema röster”, ”extremister” och ”icke-demokrater”. Dessa uttalanden var en del i motiveringen till att panelsamtalen i samband med visningen av filmen Burka Songs 2.0 skulle visas vid ett arangemang av Göteborgs stad. Uttalandena hade gjorts i form av inlägg på bloggen som tillhörde dåvarande ordföranden för kommunstyrelsen. Målsägandena menade att de hade blivit utpekade som fascister och nazister, men hovrätten ansåg att uttalandena får anses tillåtna i en debatt som rörde samhällsfrågor av stort allmänt intresse, som annars skulle hämmas.


Göta hovrätt - 30 dagsböter för kvinna som utpekade annan som brottsling i kommentarsfält på Facebook.


Göta hovrätt - Villkorlig dom och 50 dagsböter för flera inlägg på en rysk sajt med hetsande och förnedrande innehåll mot muslimer, färgade och judar.


Hovrätten för Västra Sverige - Fängelse i drygt fem respektive fyra år för grovt rån och övergrepp i rättssak m.m. Två kvinnor hade bl.a. knuffat ner en kvinna på golvet, slitit av henne handväskan, tagit strupgrepp och tvingat fram koden till hennes kontokort genom att göra en hotfull gest med handen över halsen.


Svea hovrätt - Villkorlig dom för hets mot folkgrupp för man som i kommentarer på Facebook bl.a. skrivit att muslimer bör kastreras för att inte ”yngla av sig” och även likställt muslimer med apor.


Svea hovrätt - Hets mot folkgrupp bakas in i fängelsestraffet för två tidigare fall av misshandel och olaga knivinnehav, för ansvarig utgivare av Nordfront. Åtalet för hets mot folkgrupp avsåg en artikel i Nordfront, som enligt hovrätten dels beskrev pridetåget i Ludvika som ett sätt att sexualisera ludvikas barn, dels kunde artikeln tolkas så att deltagarna i tåget skulle anses vara pedofiler och pedofilvurmare.


Göta hovrätt - Hets mot folkgrupp, ringa brott i form av att hänga ut nazistflagga genom fönstret som insynsskydd, konsumeras av att den åtalade kvinnan även har gjort sig skyldig till grov misshandel vid annat tillfälle, med påföljden 18 månaders fängelse.


Svea hovrätt - Villkorlig dom och 40 dagsböter för hets mot folkgrupp. Den åtalade hade kommenterat en artikel om en icke-binär polis på polisens twittersida genom att skriva att "Mentalsjukdom är tydligen inte längre något hinder för att bli polis". Hovrätten fäster bland annat vikt vid att formuleringen för mottagare i det aktuella sammahanget utan tvekan måste ha uppfattats som missaktning mot icke-binära och har gått över gränsen för saklig debatt.


Svea hovrätt - Ingen skadeståndsskyldighet för att ha lämnat in skrivelse i ett ärende hos kronofogden med utpekande av motparten som brottsling. Hovrätten konstaterade att de aktuella uppgifterna om att kvinnan (som inlett ärendet hos Kfm) skulle ha gått till angrepp mot andra personer, var förhållandevis vaga och endast avsedda att läsas av handläggare på Kfm.


Svea hovrätt - Villkorlig dom och 40 dagsböter för att ha twittrat en bild på Auschwitz med kommentaren ”igen, vrid på kranarna”.


Svea hovrätt - 10 000 kr i skadestånd för att ha lämnat in en inlaga till domstol som dels utpekade motparten som brottsling, dels uppgifter om motpartens hälsotillstånd som inte var rättsligt relevanta i målet.


Svea hovrätt - Ungdomsvård med särskild föreskrift och 20 timmars ungdomstjänst för grovt förtal genom spridning av inspelat sex och köp av sexuella tjänster av barn.


Högsta domstolen - Villkorlig dom och 40 dagsböter för Facebook-kommentaren ”Äckliga muslimjävel”, i en Facebook-grupp i en diskussion om en man som påstods ha begått en hedersrelaterad våldtäkt.


Hovrätten för Västra Sverige - Många frias från förtal, men ett antal döms för våldsamt upplopp i samband med NMR-demonstration. Påföljden för våldsamt upplopp blev i flera fall villkorlig dom med samhällstjänst.


Svea hovrätt - Villkorlig dom och 50-60 dagsböter respektive samhällstjänst för hets mot folkgrupp och skadegörelse, genom att tre personer hade sprayat var sitt hakkors invid entrén till en matbutik.


Hovrätten för Västra Sverige - illkorlig dom för hets mot folkgrupp för kommentarer i Facebookgrupperna ”Stoppa missbruket” och ”Islams sanna ansikte”. Trots den åtalades invändingar ansåg hovrätten att ingen annan hade haft motiv för att skriva inläggen i den tilltalades namn, inlägg som uttryckte missaktning mot muslimer.


Högsta domstolen - 00 dagsböter för grovt förtal, frias för olaga integritetsintrång. EN man hade publicerat bilder på en delvis naken kvinnokropp på en sexsajt och låtit dem ligga kvar i flera veckor.


Hovrätten för Övre Norrland - vå månaders fängelse för hets mot folkgrupp, grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Åtalet för hets mot folkgrupp avsåg att mannen hade uttryckt missaktning mot araber och muslimer på sin Facebook-profil. Även om profilen var stängd, hade mannen 15 vänner som kunde ta del av hans inlägg och därmed var kravet på spridning för brottet uppfyllt.


Svea Hovrätt - rias från förtal – att anklaga någon för att solovligen ha läst sekretessbelagda handlingar är inte förtalsgrundande.


Malmö tingsrätt - Mer än 4 års fängelse för synnerligen grovt vapenbrott för en av många åtalade i samband med vapenbrott och narkotikabrott m.m. i Rosengård.


Östersunds tingsrätt - Villkorlig dom och 80 dagsböter för hets mot folkgrupp av lokal SD-politiker, som under flera år hade delat hitlerhyllningar och budskap om att muslimer borde skjutas.


Hovrätten för Västra Sverige - 14 månaders fängelse för grovt barnpornografibrott och flera olaga hot m.m. Mannen hade bl.a. innehavt över 29 timmars filmmaterial med våldtäkter av barn och förgripelser med djur.


Svea hovrätt - illkorlig dom och 60 dagsböter för penningtvättsbrott för en man som hade slussat vidare ca 40 000 kr, som han enligt hovrätten borde ha misstänkt kom från brottslig verksamhet, vilket han visat sig likgiltig inför.


Svea hovrätt - 5 års fängelse för grovt narkotikabrott, bl.a. 1,8 kg cannabis, 231 gram kokain, 1,8 kg amfetamin och 15 000 kr i kontanter m.m. Hovrätten fäster bland annat vikt vid att det rör sig om tydligt återfall i brott och att den tilltalade har i vart fall har varit mer aktiv i den organiserade brottsligheten, än att bara förvara narkotikan.


Malmö tingsrätt - ivstids fängelse och livstids utvisning för mord på hustru som ville skiljas mot mannens vilja. På grund av konflikten rörande skilsmässan hade kvinnan levt på skyddat boende en tid, tills hon anmäldes försvunnen. Parets barn uppgav i förhör att han hade suttit i bilen medan föräldrarna hade gått ut i skogen, och att pappan hade kommit tillbaka ensam efter en stund.


Svea hovrätt - 12 års fängelse för försök till mord, grovt vapenbrott, grovt rattfylleri och dopningsbrott m.m. Det huvudsakliga straffvärdet motsvarade 11 år för ett mordförsök genom angrepp med ett svärdsliknande föremål mot målsägandens hals i entrén till dennes lägenhet. Båda parter hade tidigare varit medmisstänkta för ett annat brott.


Göta hovrätt - 11 års fängelse för försök till mord och försök till grov misshandel m.m. för en kvinna som gick till besinningslöst och helt oprovocerat angrepp med en machete mot flera personer i en mataffär.


Göta hovrätt - rias från mordförsök eftersom den åtalade hade blivit hotad med kniv i en trängd situation med flera angripare. Hovrätten tillmätte bland annat samtliga vittnesmål lågt bevisvärde utifrån en mångårig konflikt mellan de båda inblandade släkterna. Hovrättens majoritet ansåg att den åtalades sista version av händelseförloppet inte var motbevisad, och han hade därför haft rätt att bruka våld i nödvärn.


Helsingborgs tingsrätt - Livstids fängelse för kvinna som mördade sin 90-åriga granne som hon hade hjälpt i många år.


Hovrätten över SKåne och Blekinge - 18 månaders fängelse för i princip relativt ofarliga vapen, som dock förvarats i sammanhang där narkotika förekom och därmed har det funnits en viss risk för att vapnen skulle komma till brottslig användning.


Svea hovrätt - Bevisningen om misshandel i form av en armbåge i ansiktet var inte tillräckligt stark och robust. Hovrätten fäster bland annat vikt vid att målsägandens egna foton inte med säkerhet visar skador efter den påstådda misshandeln, samt att berättelsen ska bedömas med särskild försiktighet på grund av tidigare konflikter rörande tidigare anmälan om svartbygge m.m.


Malmö tingsrätt - 12 års fängelse för flera inblandade i mordförsök vid Bunkeflostrand. Tre åtalade jagade offret i dennes bil mitt under eftermiddagens rusningstrafik och avlossade två skott, varav ett träffade offrets bil och det andra gick rakt in i en näraliggande fastighet. Skytten och föraren fälls, dock inte den tredje medpassageraren. I tingsrätten fanns skiljaktiga meningar både för att fria föraren och att fälla den tredje passageraren.


Svea hovrätt - 2 års fängelse för våldtäkt på okänd medpassagerare. Den åtalade hade satt sig bredvid en okänd kvinna under en tågresa mot Stockholm och sedan börjat trycka ner henne, ta på henne och föra upp sina fingrar i hennes underliv. Hovrätten fäster framförallt vikt vid att ett av vittnena såg händelsen, både mellan och över ryggarna på sätena, samt att mannen på flera sätt hade betett sig som en skyldig, särskilt när vittnet hade konfronterat honom.


Hovrätten för Västra Sverige - 12 års fängelse för planerat och oprovocerat mordförsök i Biskopsgården. Brottsoffret blev överfallen av tre maskerade män som bl.a. knäckte hans näsben och tillfogade honom livshotande skador genom knivhugg. Den ende gripna gärningsmannen hade inte utdelat det livshotande hugget, dock anses han ha solidariserat sig med övriga gärningsmän på ett sådant sätt att han varit likgiltig för risken att den angripne skulle dö. Därför ansågs han ha haft uppsåt till mord, vilket dock inte hovrättens ordförande håller med om.


Göta hovrätt - Fem års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för flera inblandade vid påskupploppen i samband med Paludans aviserade koranbränning. Hovrätten ändrade dock tingsrättens beslut att utvisa två av männen, med hänvisning till deras personliga förhållanden i Sverige.


Svea hovrätt - Frias från våldtäkt med åberopande av sexsomni, en variant av somnambuli. Personerna träffades hemma hos den åtalade och hade sex. När målsäganden somnat hade den åtalade fört upp sina fingrar i målsägandens underliv utan samtycke. Hovrätten fäster bland annat vikt vid att åklagaren inte har lagt fram någon bevisning som visar att den åtalade inte har befunnit sig i ett sådant sömntillstånd att han inte har haft sådan kontroll över sina handlingar som fordras för uppsåt.


Svea hovrätt - 30 dagsböter för olaga integritetsintrång när en pojke som i frustration och hämndsyfte hade lagt upp en bild på sin klasskamrat i stringtrosor i klassens snapchatgrupp. Både hovrätten och tingsrätten var oeniga om huruvida pojken, som i och för sig blivit provocerad och handlat i ungdomligt oförstånd och snabbt tagit bort bilden, skulle frias eller fällas.


Helsingborgs tingsrätt - Sluten psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och 6 års fängelse för mordbrand på HVB-hem. En 21-åring och en 18-åring hade pga. missnöje med personalen tänt en liten eld under en brandvarnare som markering, en eld som dock spridit sig okontrollerat och totalförstört flera byggnader.


Göteborgs tingsrätt - 40 dagsböter för svensk produktionsledare och dykrobotoperatör för att ha medverkat till att kränka den särskilt reglerade gravfriden vid förlista M/S Estonia, vid produktionen av en dokumentärfilm. Att vraket ligger på internationellt vatten, att den svenska lagstiftningen kan anses strida mot FN:s havsrättskonvention och att social adekvans kan anses föreligga m.m. åberopades av försvaret. Tingsrätten fann att detta inte skulle beaktas vid brottsrubriceringen, dock för en mildare påföljd.


Svea hovrätt - 7 månaders fängelse för flera uppdelade brott istället för 14 månader för grov fridskränkning m.m. Hovrätten ansåg inte att den åtalade mannen och hans särbo hade levt i en sådan typ av fast parrelation med prägel av betydande praktisk och känslomässig bindning, vilket fordras för brottet grov fridskränkning. Därför döms mannen istället för ett flertal mindre brott var för sig som han begått under fyra månaders tid, flera fall av misshandel, olaga frihetsberövande och olaga hot m.m.


Hässleholms tingsrätt - agsböter för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, ringa brott, enligt försvarsmakten. Personen hade erkänt gärningen och bildbevis fanns, i Hästveda.


Göta hovrätt - 7 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott och straffrabatt med 18 månaders kortare fängelsestraff för medåtalad som lämnade väsentliga uppgifter om annans brottslighet. Hovrätten fäster bland annat vikt vid att uppgifterna lämnades trots att det fanns en reell och mycket allvarlig hotbild, även om de lämnade uppgifterna inte var avgörande för att utreda den grova narkotikabrottsligheten.


Örebro tingsrätt - Tio års fängelse för mord och mordbrand m.m.


Svea hovrätt - Tio års fängelse för mordförsök genom 4 knivhugg mot hals och mage på grund av svartsjuka. Hovrätten höjde tingsrättens påföljd med hänvisning bland annat till att det har funnits ett tydligt avsiktsuppsåt att fullborda brottet.


Linköpings tingsrätt - Frias från mordförsök då det kan finnas alternativa förklaringar till att målsäganden sköts i ansiktet på hotellrum. Både den tilltalade och målsäganden berättade till en början samma version av händelseförloppet, vilket gick ut på att målsäganden hade haft med sig en pistol som han lekt med så att ett skott råkade gå av, vilket tingsrätten bland annat fäste vikt vid.


Svea hovrätt - Nio års fängelse för mordförsök och grovt vapenbrott m.m. för den åtalade som hade förföljt och avlossat 6 skott mot målsägande som försökte fly. Trots den åtalades försök att radera chatthistorik och att målsäganden varken hade upplevt någon hotbild eller sett vem som sköt, ansågs bevisningen tillräcklig.


Göta hovrätt - 3,5 års fängelse för man med kognitiv funktionsnedsättning som begått flera våldtäkter mot minderåriga som bjudits på alkohol. Mannen bodde på LSS-boende samt hade god man, hovrätten beaktade mannens funktionsnedsättning i bedömningen av straffets längd.


Göta hovrätt - Ett års fängelse och fem års utvisning för olaga hot om att bränna upp bostad. Mannen som var rumänsk medborgare hade grälat med sin svenska hustru och därefter hällt ut bensin i hemmet med hot om att tända på. Hovrätten beaktade dels att mannen tidigare begått liknande brottslighet i hemlandet, men också att utvisningen ansågs medföra men, vilket talar för ett något kortare straff.


Göta hovrätt - Fyra års fängelse för flera inblandade i bostadsrån där bland annat bitcoins tillgreps.


Hovrätten för västra Sverige - Straff mildras till 3,5 års fängelse och 10 års utvisning för en man som hade trängt sig in i en kvinnas bostad, utsatt henne för våld och tryckt upp sina fingrar i hennes kön.


Örebro tingsrätt - 18 års fängelse för att ha mördat och sedan sänkt en 97-åring i en å, samt för flera fall av grov förskingring. Den åtalade bedömdes ha haft flera motiv att utföra brotten, samt kunde knytas till gärningarna både av vittnesuppgifter och flera avslöjade försök att först lämna falska uppgifter.


Hovrätten för västra Sverige - Nio års fängelse för mordförsök i form av oprovocerat knivhugg mot magen på en klasskamrat i ett omklädningsrum. Den åtalade hade under en tid haft tankar på att döda någon och hade därför inväntat en viss klasskamrat vid den aktuella skoldagens slut, eftersom denne skulle bli ett lätt offer.


Örebro tingsrätt - 7 år och 6 månaders fängelse för den som bidrog mest till grovt sabotage mot blåljusverksamhet vid upploppet pga. Paludans planerade koranbränning i Örebro. 50 poliser skadades så pass mycket att de fick uppsöka vård, utrustning till ett värde av ca 3 miljoner förstördes av en stenkastande våldsam folkmassa och många poliser var rädda för sina liv.


Svea hovrätt - Skyddstillsyn för misshandel och sexuellt ofredande istället för ett års fängelse och utvisning för försök till våldtäkt. Brottsoffret som var hyresvärd hade sökt upp sin inneboende hyresgäst på hans rum där han endast var iförd t-shirt och kalsonger. Mannen som var i fysiskt överläge hade därvid tvingat in sin hyresvärd i rummet med ett grepp runt armarna, slängt ner henne på sängen, placerat sig över henne och sagt att du vill detta. Hovrättens minoritet ville fastställa tingsrättens rubricering om försök till våldtäkt, men majoriteten fäste bland annat vikt vid att mannen inte hade gått längre än att knuffa ner kvinnan på sängen, där förloppet – med skiljaktig mening i hovrätten om varför - sedan hade avbrutits.


Svea hovrätt - 3 års fängelse för att ha kastat en bomb mot ex-sambons lägenhet och en bomb mot bostaden där ordföranden i den åtalades brf. bodde. Handlingarna utgör grova brott mot lagen om brandfarliga- och explosiva varor samt grovt olaga hot.


Hovrätten över Skåne och Blekinge - Frias från mordförsök med kökskniv. Åtalet gällde slag mot huvudet med ölflaska och knivstick i sidan som gett upphov till livshotande skador på en annan berusad man. Hovrätten fäster bland annat vikt vid att DNA-spåren på kniven var osäkra då ytterligare DNA-spår från en okänd person hade hittats. Därtill delade hovrätten inte tingsrättens bedömning av det avgörande vittnesmålet, som enligt hovrätten innehöll flera brister.


Hovrätten över Skåne och Blekinge - Frias från försök till grov utpressning motsvarande ca 600 000 kr, då det inte kan uteslutas att den åtalade faktiskt har haft en giltig civilrättslig fordran mot målsäganden. Den åtalade var ägare till en avelshund där planerade valpar skulle ha betingat ett värde motsvarande ca 600 000 kr. Under mannens fängelsevistelse omhändertogs dock hunden av en fodervärd, målsäganden, varefter hunden avlivades. Målsäganden har upplevt hundägarens påstötningar om att få betalt som hotfulla, men hovrätten fäster vikt vid att tonen objektivt sett har varit närmast vänskaplig.


Hovrätten över Skåne och Blekinge - 3 års ungdomsvård för 3 mordförsök och ytterligare grovt olaga hot. Utrustad med 4 knivar hade 16-åringen tagit sig till skolan i Kristianstad och under första lektionen angripit lärare och elever med flera livshotande skador som följd.


Hovrätten för Nedre Norrland - 12 års fängelse och ungdomsvård m.m. för mordförsök och förberedelse till mord. Som ett led i en gängkonflikt besköt de tre åtalade en bil med 2 personer varav en person skadades. Polisen kunde gripa de tre inför nästa planerade skjutning några veckor senare.


Hovrätten för Övre Norrland - 2år och 10 månader för grovt vapenbrott och narkotikabrott. Innehav av en pistol som var särskilt lätt att dölja och ett avsågat hagelgevär. Hovrätten minskade straffet 2 månader jämfört med tingsrätten.


Hovrätten för västra Sverige - 7 år och 10 månaders fängelse för omfattande handel med narkotika, dopingpreparat och läkemedel via Darknet. Den brottsliga verksamheten, varav bland annat synnerligen grovt narkotikabrott, hade inbringat närmare 2 miljoner kr och ansågs vara av särskilt hänsynslös och farlig art.


Attunda tingsrätt - 5 och 5 och ett halvt års fängelse för grov näringspenningtvätt, för 2 män som i omgångar flugit ut ca 170 miljoner kr ur landet, varav den senaste omgången motsvarande 25 miljoner med destination Turkiet. Resenärens kompanjon döms som medgärningsman med stöd av bland annat omfattande bevisning från chatthistorik.


Hovrätten för Övre Norrland - Livstids fängelse för son som med berått mod sköt sin far i huvudet utan ånger efteråt. Fadern lär under en lång tid ha utsatt sonen för nedsättande behandling genom kränkande och förminskande tillmälen.


Göta hovrätt - 2 månaders fängelse och inte 3 för egenodlad Cannabis. 63-åringen var åtalad för odling av 15 plantor som vid analys visade sig vara narkotikaklassad Cannabis och inte laglig industrihampa såsom mannen hade gjort gällande. Hovrätten sänkte straffet något bland annat då plantorna var av lägre THC-halt och ingenting annat var visat än att odlingen var till för eget bruk.


Hovrätten över Skåne och Blekinge - 4 års fängelse för grov narkotikasmuggling via öresundsbron, ca 29 kg cannabisharts i bagaget. Hovrätten sänker straffet för den tredje åtalade mannen som tidigare ägt bilen och varit i telefonkontakt ett flertal gånger med de kvinnor som körde bilen. Mannen anses endast ha främjat brottsligheten och döms därmed endast för medhjälp.


Helsingborgs tingsrätt - Fängelse 10 – 14 år för flera som hade sökt upp och skapat en sådan situation att en av gärningsmännen kunde köra nära offrets bil och avlossa 6 skott.


Göta hovrätt - Mer än tre års fängelse för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, där psykisk störning ges viss betydelse vid straffmätningen. En person avlossade ett skott i luften i samband med att flera poliser skulle gripa honom.


Svea hovrätt - 5,5 år och inte 7 år för grovt narkotikabrott för en distributör av ca 9 kg narkotika, som dock enbart har agerat mellanhand utan att ha haft något inflytande eller känna till något avgörande.


Göta hovrätt - Hovrätten dömer till 10 års fängelse för mordförsök, istället för 1 år och 9 månader för grov misshandel som i tingsrätten. Mannen som dömdes för mordförsök var också den som tog med offret till en plats, där två andra män väntade och var delaktiga i flera knivhugg och sparkar som gav livshotande skador. Även de två senare männens fängelsestraff för grov misshandel höjs väsentligt i hovrätten.


Örebro tingsrätt - 452 kg Amfetamin ger mellan 6 till 10 års fängelse samt utvisning för flera ansvariga i samband med amfetamintillverkning och bolagsliknande distribution över hela Sverige.


Hovrätten för västra Sverige - Hovrätten friar två personer som i och för sig kan antas ha varit inblandade i beskjutning av en bil. Beskjutningen hade samband med hot i SMS från andra personer som åtalats och de misstänkta skyttarna hade hastigt lämnat staden kort efter att bilägaren hade anmält händelsen. Tillräcklig utredning och bevisning saknades.


Hovrätten för västra Sverige - Mer än 4 års fängelse för åtminstone en av 6 inblandade i bl.a. synnerligen grovt vapenbrott, grov stöld, misshandel m.m.


Hovrätten över Skåne och Blekinge - Hovrätten mildrar fängelsestraffet något till 5 år och 6 månader för en av flera inblandade i grovt narkotikabrott. Två inblandade utvisas även.


Svea hovrätt - Hovrätten ökar fängelsestraffet något till 3 år för en av flera inblandade i narkotikahandel.


Skaraborgs tingsrätt - Säpo slog till mot man med NMR-koppling som bland annat förvarade explosiva ämnen och pistoler, vilket innebar fängelse i 3 år och 6 månader.


Helsingborgs tingsrätt - Mer än 13 års fängelse för mord och grovt vapenbrott. Övriga åtalade ansågs inte ha varit delaktiga i mordet på sådant sätt att medgärningsmannaskap kunde anses styrkt.


Linköpings tingsrätt - 2,5 till 4 års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet i Skäggetorp under påsken i samband med Paludans koranbränning.


Svea hovrätt - 10 månaders fängelse istället för 6 månader för våldsamt upplopp m.m. Att den åtalade som var del i ett långvarigt våldsamt upplopp har befunnit sig i främsta ledet och delaktig i stenkastning mot både polisfordon och polismän, ska beaktas som ytterligare försvårande omständigheter enligt hovrätten.


Hovrätten över Skåne och Blekinge - 3 års fängelse för grov misshandel istället och inte 8 år för mordförsök. Då videofilmer utanför livsmedelsbutik bland annat visade tveksamhet hos gärningsmännen och ett ostrukturerat händelseförlopp, anses inget uppsåt vara styrkt.


Hovrätten för Nedre Norrland - Hovrätten ändrar sitt tidigare domslut på så sätt att hovrätten fastställer tingsrättens dom vad gäller att Olof Wiberg ska dömas för mord och bestämmer, med tillämpning av 29 kap. 5 § andra stycket och 7 § brottsbalken, påföljden till fängelse fem år. Läs

domen här.


Högsta domstolen - Livstids fängelse för anstiftan till mord där fel man av misstag mördades, dock ska den dömde uppdragsgivaren enligt HD inte dömas för anstiftan av försök till mord. Målet gäller flera fall av anstiftade mord och frågan om vad som täcks av ett uppsåt att döda en annan människa, försök eller fullbordat brott, när uppdragstagaren som ska utföra mordet dödar fel person.


Hovrätten för västra Sverige - Från 2,5 års fängelse till skyddstillsyn med föreskrift om vård eftersom bevisningen inte styrkte grovt vapenbrott eller brott mot vapenlagen. Polisen hade hittat ett avsågat hagelgevär och 10 patroner på mannens kontor och i hans hem. Hovrätten anser inte att det kan uteslutas att någon har planterat vapen och ammunition såsom mannen har påstått, bland annat eftersom hans tidigare flickvän haft tillgång till kontoret och mannens hem.


Hovrätten för Nedre Norrland - Från 2 års fängelse vardera till 1 år och 4 månader eftersom förvaringen av 3 jaktgevär inte anses utgöra ett grovt brott. Hovrätten anser att männen som har förvarat gevären i och för sig har vistats i kriminella miljöer, dock framgår det inte med tillräcklig styrka att vapnen har förvarats så att de typiskt sätt kan befaras komma till brottslig användning.


Högsta domstolen - Frias från synnerligen grovt vapenbrott trots att de vapen som hade förvarats var av särskilt farlig beskaffenhet. HD fastslår att enbart förvaring, därtill på ett säkert sätt, inte talar för att brottet kan anses synnerligen grovt. Den tilltalades kontakter och attityd anses i och för sig ha talat för risken att vapnen skulle kunna komma att användas i kriminella syften.


Svea hovrätt - 7 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott för ett par av flera som deltagit i förvaring och distribuering av större mängder narkotika. Hovrätten ansåg att flera adresser kunde knytas till en verksamhet som i tingsrätten delades upp till flera narkotikabrott av mildare grad.


Stockholms tingsrätt - 16 års fängelse för mord, brott mot griftefriden och grovt vapenbrott m.m. Att pistolen krävt särskilt stor kraft för att avlossa, samt styckning av kroppen, anses tala mot att gärningsmannens agerande var ett misstag.


Lycksele tingsrätt - Livstids fängelse för son som med berått mod sköt sin far i huvudet utan ånger efteråt. Fadern lär under en lång tid ha utsatt sonen för nedsättande behandling genom kränkande och förminskande tillmälen.


Malmö tingsrätt - 5 år och 4 månaders fängelse för flera som var delaktiga i planläggning av mord + grovt vapenbrott, samt 3 år och 10 månader för stämpling till mord. Tre personer hade stoppats efter en biljakt och visade sig inneha misstänkt mordutrustning. Polisen hittade även två vapen i närheten. Två av de åtalade påstods vara ledare för olika kriminella nätverk.


Göta hovrätt - Rättspsykiatrisk vård för grov misshandel och mordbrand med gasoltub – något mordförsök ansågs inte föreligga eftersom sonen slutade när hans fader sa åt honom att sluta.


Svea hovrätt - 12 års fängelse för mordförsök där tingsrätten enbart fällde för grov misshandel. Hovrätten fäste vikt vid knivattacken, vissa huvudskador och gärningsmannens sätt att förfölja brottsoffret för att fortsätta utdela hugg, samtidigt som dödliga hotelser uttalades.


Göta hovrätt - Fyra månaders fängelse för person som felaktigt uppgav att det var han och inte den andra kvinnan i bilen, som hade kört bilen. Kvinnan var åtalad för olovlig körning.


Svea hovrätt - 10 månaders fängelse för indrivare som vid ett indrivningsmöte råkade köra på en av sina antagonister, när han upplevde att stämningen blev allt för otrygg. Invändningen om nödvärn höll inte. Innan mötet hade indrivaren rökt lite lugnande cannabis, eftersom han kände till att övriga kunde bli farligt våldsamma. När någon vid mötet försökte rycka ut honom ur bilen, körde han oprovocerat på en man som ställt sig framför bilen och kastat en gatsten genom vindrutan. Hovrätten ansåg att påkörningen inte var uppsåtlig och rubricerade därför gärningen som vållande till annans död.


Malmö tingsrätt - 4 män frias från våldsamt upplopp i samband med fotbollsmatch i Malmö. Filmer och vittnesmål visar att bengaler och läktardelar har kastats, samt gruff och våld mot ordningsvakter m.m. Att männen var maskerade och att polisen för sitt utpekande har använt jämförelsematerial som inte har blivit tillgängligt för domstolen, är några av skälen för att fria samtliga.


Göta hovrätt - 12 års fängelse för mord när en syster hjälpte sin bror som hade kognitiv funktionsnedsättning att ta en dödlig tablettdos. Hovrätten ändrar tingsrättens rubricering från dråp till mord, bland annat då brodern inte ansågs ha förstått följderna av att ta tabletterna.


Hovrätten över Skåne och Blekinge - Skyddstillsyn för medhjälp istället för 2 månaders fängelse för narkotikabrott. Mannen som i tingsrätten dömdes för narkotikabrott, hade enligt hovrätten fått kännedom om den andre mannens cannabisodling först efter en viss tid. Eftersom mannen bland annat fortsatte att hyra ut sin lokal till odlingen, men utan att aktivt delta, döms han för medhjälp.


Hovrätten för Nedre Norrland - Tidigare pojkvän skickade trackasserande SMS men frias från övergrepp i rättssak. Hovrätten redovisar kriterierna för att hot om våld och lidande kopplat till att göra en polisanmälan ska vara uppfyllda. Exempelvis måste hot som relateras till en polisanmälan, även vara kopplade till uppgiftslämnande i vittnesmål eller i polisförhör för att bedömas som övergrepp i rättssak.


Hovrätten över SKåne och Blekinge - 8 månaders ungdomsvård för försök till dråp, istället för 2 år för mordförsök. Den åtalade upplevde att han blev angripen med kniv av sin kompis som försökte använda honom som lockbete för att få dit andra kompisar. Hovrätten fäster viss betydelse vid invändningen om nödvärn, men anser att nödvärnsvåldet var uppenbart oförsvarligt, bland annat utifrån att den åtalade enbart hade lindriga skador och att han lämnade den knivhuggne utan att tillkalla hjälp.


Hovrätten över SKåne och Blekinge - 6 månaders fängelse för en person som genom omkörning och långvarig störning orsakat att en ambulans fick avbryta sin utryckning och lämna över uppdraget till en annan ambulans.


Hovrätten för västra Sverige - Frias från grov misshandel pga. rätt att ingripa mot tjuvar och rätt till nödvärn. Tjuvarna som försökte göra inbrott i en bilverkstad för att stjäla drivmedel blev hindrade och hotade av två män som kom till platsen med en hagelbössa och ett basebollträ. För en av männen beaktade hovrätten bland annat att en av tjuvarna kunde ha fått sina skador på flera tänkbara sätt i tumultet som uppstod, även att tjuven förmodades vara beväpnad med en kniv.


Borås tingsrätt - Vid större bråk mellan två grupperingar i Borås som filmades av övervakningskameror och en av polisens kroppskameror, förekom inget våldsamt upplopp i lagens mening. Att en mindre folkgrupp gick förbi en polisman utan att hörsamma order att stanna, kan inte jämställas med en situation där personer sätter sig upp mot myndighet eller annars framtvingar eller hindrar någon åtgärd i polisens myndighetsutövning.


Hovrätten över Skåne och Blekinge - Frias från övergrepp i rättssak, bland annat därför att en långdragen konflikt med ett antal olika tillfällen om påstådda hot som kan ha sammanblandats, försvårar bevisvärderingen.


Uppsala tingsrätt - 18 års fängelse för kvinna som sköt sin sambo. Att avsikten endast hade varit att skjuta mot fötterna, upprört sinnestillstånd, berusning eller s.k. putativt (inbillat) nödvärn, anses inte fria från ansvar för mord.


Hovrätten för västra Sverige - Nödvärn friar 17åring från mordförsök. Nya uppgifter framkom i hovrätten, som bl.a. fäster vikt vid att den tilltalade som då var 17 år, blev angripen och skadad på ett torg i Borås. Därmed befann han sig i en sådan situation att nödvärnsvåldet, dvs. att själv angripa med kniv och tillfoga livshotande skador, inte var uppenbart oförsvarligt.


Hovrätten för Övre Norrland - Hovrätten sänker till ett års fängelse för övergrepp i rättssak. De båda tilltalade männen sökte upp en man som hade polisanmält dem för tillgrepp av personbil och började slå honom, innan de hotade honom med en kolsyrepistol. Hovrätten anser inte som tingsrätten att brottet är grovt, bl.a. då våldet inte var av tillräckligt allvarligt slag och då det saknas andra försvårande omständigheter som står i proportion med det allmänna skyddsintresset bakom kriminaliseringen av just övergrepp i rättssak.


Hovrätten över Skåne och Blekinge - Villkorlig dom och dagsböter för samtliga i en grupp män som gemensamt åkt runt i en bil och turats om att skjuta sönder fönster med kolsyrepistoler. Hovrätten dömer samtliga i gruppen för samtliga skott därför att de tillsammans har främjat samtliga fall av skadegörelse och därför är solidariska medgärningsmän.


Svea hovrätt - Skyddstillsyn i förening med 3 månaders fängelse för misshandel i form av slag med vägskylt mot huvud. Mannen slog med skylten då han blev omringad av tre män som hotade med användning av vapen och som började knuffa honom. Hovrätten mildrar rubriceringen från grov misshandel till misshandel av normalgraden, bland annat därför att det endast rörde sig om ett slag under ett mycket hastigt förlopp. Mannen anses i och för sig ha befunnit sig i en nödvärnssituation, men kan inte frias helt, varken genom nödvärn, putativt nödvärn eller nödvärnsexcess.


Hovrätten för västra Sverige - 3 frias för grovt narkotikabrott avseende stora mängder kokain, där bevisningen i huvudsak utgjordes av historik från Encro-chattar. Hovrätten fäste bl.a. vikt vid att den s.k. burner-funktionen i Encro-appen gör att det inte går att säga säkert vilka meddelanden som har tagits emot, samt att vittnen och beslag i huvudsak saknas.


Hovrätten över Skåne och Blekinge - 10 månaders fängelse för våldsamt upplopp i samband ed protester mot befarad koranbränning i Malmö. Eftersom två av de åtalade enbart bedöms ha deltagit under ett kortare skede, sänker hovrätten tingsrättens utdömda straff samt bedömer att det inte är frågan om anstiftan.


Svea hovrätt - Frias från grov misshandel med hänvisning till att det livshotande knivvåldet ansågs vara nödvärn. Den åtalade befann sig i underläge mot fyra personer varav två hade kniv. Mannen lyckades ta en av knivarna och försvara sig. Hovrätten fäster bl.a. vikt vid att mannen befann sig i ett trängt läge, att han hade försökt försvara sig innan han tillfogade en av männen en livshotande skada och att anfallarna försökte ringa in fler knivar. Nödvärnsvåldet ansågs därför inte vara uppenbart oförsvarligt.


Hovrätten för västra Sverige - 12 års fängelse för mordförsök och grovt olaga hot. Bevisning i form av övervakningsbilder, vittnesmål och Enkro-chattar ringade in flera som på olika sätt hade deltagit eller haft kännedom om planerad beskjutning av två personer i Halmstad på öppen gata, varv några frikändes helt i tingsrätten.


Svea hovrätt - Sju års fängelse som högst för flera inblandade i bl.a. förberedelse till mord genom kartläggning av offret och inköp av utrustning för dådet. Hovrätten friar på flera punkter där tingsrätten har fällt, bl.a. då encro-chattarna som utgör bevisning skulle kunna vara ofullständiga och att gänget har kommunicerat i flera andra kanaler samtidigt, vilket har bidragit till motstridiga uppgifter. Även brister i teknisk bevisning.


Svea hovrätt - Fängelse för stenkastning mot polisbil och även försök att stjäla utrustning.


Göteborgs tingsrätt -  Fängelse mellan 2-4 månader för våldsamt upplopp, även enstaka fall av sabbotage mot blåljusverksamhet, för flera av personerna som var inblandade i ett gängbråk som föranledde omfattande polisinsats.


Norrköpings tingsrätt - 16 års- och livstids fängelse för mord och mordförsök för flera åtalade. Flera inblandade frias avseende ett tidigare mord eftersom det inte framgår av s.k. encro-chattbevisning att de åtalade har planerat och genomfört mordet såsom åklagaren har gjort gällande.


Högsta domstolen - HD redovisar vilka typer av beteenden mot blåljuspersonal, exempelvis aggressivt beteende såsom i första målet B 6347-20 där personen frikändes, som inte är brottsligt, samt olika typer av faktiska agerande i trafiken, exempelvis att med lastbil aktivt hindra en utryckning såsom i andra målet B 451-21 där personen fick 4 månaders fängelse.


Malmö tingsrätt - 1 år respektive 6 månaders fängelse för anstiftan till våldsamt upplopp i samband med planerad koranbränning. Ytterligare 5 ungdomar döms för bl.a. våldsamt upplopp till villkorlig dom med samhällstjänst och eller ungdomstjänst.


Södertörns tingsrätt - Införskaffande av automatvapen ger 5,5 respektive 7 års fängelse för två som åtalats för förberedelse till mord. Ytterligare tre som i och för sig kan anses ha deltagitt i kartläggning och planering av mordet frias, då innehållet i s.k. encro-chattar inte uppnår kravet för olaglig förberedelse till mord.


Göta hovrätt - Hovrätten friar man som oavsiktligt krossade vindrutan på en polisbil i samband med att hans kamrat omhändertogs. Mannen bedömdes inte ha insett den avsevärda risken för att vindrutan skulle krossas och därmed hindra polisens verksamhet.


Hovrätten för Västra Sverige - Hovrätten friar person som åtalades för mened, baserat på uppgifter i ett tidigare mål om bedrägeri.


Hovrätten för Skåne och Blekinge - Mildrat straff för en av ungdomarna, en sextonåring, som hade solidariserat sig med deltagarna i ett våldsamt upplopp.


Lunds tingsrätt - Bröder som är kusiner till en person som dömts och avtjänat straff för mord, pekades efter avtjänat straff ut av sin kusin som medgärningsmän. Bröderna var på samma plats som sin kusin vid mordtillfället, men bevisningen var inte tillräcklig för att styrka mord eller medhjälp till mord.


Malmö tingsrätt - Skyddstillsyn och eller ungdomspåföljder för flera som var inblandade i våldsamt upplopp och skadegörelse m.m. i samband med att flera hundra samlades för att uttrycka missnöje med anledning av en planerad koranbränning. Folksamlingens missnöje övergick i bränder och stenkastning som varade i flera timmar, bland annat mot polisens fordon. Flera poliser skadades fysiskt.


Svea hovrätt - Frias från mened eftersom den åtalade i samband med ett vittnesmål lämnade osanna uppgifter i en situation där han riskerade att antingen bryta mot sin sanningsplikt, eller avslöja uppgifter som var belastande för honom själv, utan att han hade blivit underrättad av domstolen att han hade rätt att vägra svara på sådana frågor.


Hovrätten för västra Sverige - En månads fängelse i hovrätten för man som tidigare frikändes i tingsrätten, för att inte ha åtlytt polismans order i samband med visitation av hans kamrat. De totalt fem männen var kända kriminella och blev under bilfärd stoppade för kontroll. Mannen betedde sig avsiktligt på ett sätt som uppenbart hindrade polisens brottsbekämpande verksamhet.


Hovrätten för västra Sverige - Hovrätten frikänner ungdomar som kastade ut ett par mindre föremål mot den polisbil som följde efter dem.


Svea hovrätt - Villkorlig dom i förening med samhällstjänst för att ha satt sig upp mot polismän och inte lytt order i samband med fotbollsmatch.


Hovrätten för västra Sverige - 14 års fängelse för styckmord som upptäcktes genom tips från flera oberoende vittnen som sett likdelar i mannens frys och hört honom berätta om styckmordet.


Hovrätten över SKåne och Blekinge - Fem års fängelse för synnerligen rått rån av hunduppfödare, samt en friad som inte ansågs vara medgärningsman. Hunduppfödaren överfölls i hundstallet, utsattes för sprayfärg i ögonen, kraftigt våld med flera frakturer som följd och blev därefter ihoptejpad.


Svea hovrätt - Mellan 2 till 3 månaders fängelse för flera personer som begått mened genom att i domstol ha framfört rena osanningar, dock i enstaka fall rörande sådant som inte hade betydelse för det aktuella målet.


Svea hovrätt - Villkorlig dom och samhällstjänst för flera inblandade i våldsamt upplopp där demonstranter gick mot polisen med uppsåt att störa ordningen och inte följa polisens instruktioner.
Samtliga brottmålsdomar finns även i appen Lagens möjligheter till AppStore eller Google Play.


---------------------


I appen finns även domar om:


 • Fysiska ingripanden- & övrig behandling av elever i skolmiljö.
 • Sexuellt ofredande, särskilt om skadestånd.Extrafunktioner i appen


 • Skapa listor med domar och skicka PDF-filerna till din e-post.
 • Sök i domarna och spara citat i listor som kan skickas till din e-post.