Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld
Bild för avtalsrätt i appen Lagens möjligheter - handslag över en bordsskiva.

ARVSRÄTT

239 avgöranden
12 rättsfrågor:

- När finns ett giltigt testamente?

- När är ett testamente ogiltigt eller otillåtet?

- Gåvor som likställs med testamente, laglottsskydd & jämkning

- Testamentstolkning & succession

- Efterarv & begränsningar vid arv med fri förfoganderätt

- När anses testamente återkallat?

- Avstående från rätt till arv

- Boutredning & gränser för boutredares uppdrag m.m.

- Testamentsexekutor

- Att processa i frågor rörande arvsrätt & boutredning

- Klanderfrister & preskription inom i arvsfrågor & boutredning