Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

Lagens möjligheter

Ersättningsrätt, förmögenhetsrätt och Rådgivaransvar

SAMBORÄTT


När finns ett samboförhållande? (PDF)


Olika situationer när en- eller båda parter kan ha fördel eller nackdel av att bevisa att de är sambor, samt vilken bevisning som kan krävas för olika sammanhang.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2019, Kammarrättsdom
  Förälder ansågs i fråga om bostadstillägg ej ha visat att han inte var sambo med barnens moder; Bl.a. om betydelsen av att skaffa ytterligare barn efter påstådd separation och om uppgifter från hyresvärd m.fl. i omgivningen.

 

 • 2017, Kammarrättsdom
  Förälder ansågs i fråga om indragning och återbetalning av underhållsstöd ha visat att hon inte var sambo med barnens fader; Bl.a. om betydelsen att föräldrar är folkbokförda i samma hus och tar hand om de gemensamma barnen samtidigt.

 

 • 2017, Kammarrättsodom
  Förälder ansågs i fråga om underhållsstöd ha visat att hon inte var sambo med barnens fader; Bl.a. om bevisvärdering av intyg för att visa att föräldrar inte har ett samboförhållande och om omkastad bevisbörda för försäkringskassan.

 

 • 2013, HFD 2013 ref. 50
  Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på återbetalning av bostadsbidrag.

 

 • 2005, RH 2005:28
  Fråga om samboförhållande förelegat vid prövning av ansökan om utseende av bodelningsförrättare enligt sambolagen (2003:376) har besvarats jakande

 

 • 2004, RH 2005:34
  Två personer har bott ihop under en tid som inte överstiger elva veckor. I ett ärende om förordnande av bodelningsförrättare uppstår frågan om övriga omständigheter gör att parterna ändå kan anses ha stadigvarande bott tillsammans i sambolagens mening

 

 • 1994, NJA 1994 s. 256
  Fråga huruvida ett samboförhållande förelegat

 

 • 1989, NJA 1989 s. 682
  Fråga vid utmätning om gäldenären varaktigt sammanbodde med annan under äktenskapsliknande förhållanden. 4 kap 19 § UB.