Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

DRIFT

Inga kända avvikelser.

Lagens möjligheter

Ersättningsrätt, förmögenhetsrätt och Rådgivaransvar

ERSÄTTNINGSRÄTT

2 avgöranden


Rättsfrågor:

- Fysiska ingripanden- & övrig behandling av barn i skolmiljö.