Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

DRIFT

Inga kända avvikelser.

Lagens möjligheter

Ersättningsrätt, förmögenhetsrätt och Rådgivaransvar

CIVILPROCESSFÖRING


NJA 2018 s. 545 (T 2832-18) Mama Africa


NJA-referat; Förutsättningarna för att utse syssloman enligt 25 kap. 23 § aktiebolagslagen.


Domen finns tillgänglig på Högsta domstolens hemsida via följande länk till mål nr T 2832-18.


Aktbilagor

Materialet används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.

För åtkomst till aktbilagor såsom stämningsansökan, yttranden från parternas ombud, överklagandeskrifter, samt domstolarnas beslut och domar, ladda ner appen Lagens Möjligheter och prenumerera på fördjupningsområdet Civilprocessföring.