Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

Lagens möjligheter

Ersättningsrätt, förmögenhetsrätt och Rådgivaransvar

Juridik i appformat


Lagens möjligheter gör juridik lättillgängligt. Appen har en tydlig sortering av rättsfall om centrala juridiska frågor som gör det enkelt att vara påläst för att undvika tvister.


Arvsrätt Avtalsrätt  |  Civilprocessföring  |  Ersättningsrätt  |  Fordringsrätt  |  Köprätt  |  Rådgivaransvar  |  Sakrätt  |  Samborätt

  • Mer än 850 avgöranden från Högsta domstolen, hovrätter, tingsrätter och disciplinära instanser.
  • Sammanfattade avgöranden i pedagogisk struktur.
  • Skapa egna favoritlistor och maila allt inkl. PDF-filer i en sammanställning dit du vill.
Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld